czwartek, 13 grudzień 2012

2012-11-30 - Wyłoniono laureatów konkursu Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2012

 

28 listopada 2012r. w Galerii Freta w Warszawie zostali wyłonieni laureaci III edycji konkursu Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa. Podkreślenia wymaga fakt,  że Prezes PIO Beata Karwacka  był jedynym przedstawicielem branży odszkodowawczej w jury konkursu i jedynym uczestnikiem z tego grona wraz z Wiceprezesem PIO Andrzejem Keslingiem.

Zdj 1. W pierwszym rzędzie od lewej , Redaktor Naczelny Gazety Bankowej Maciej Goniszewski, Prezes PIO Beata Karwacka, Wiceprezes PIO Andrzej Kesling

W konkursie Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2012 wzięły udział towarzystwa działające w Polsce, które odpowiedziały na ankietę przesłaną przez „Gazetę Bankową". Konkurs opiera się o dane otrzymane od towarzystw ubezpieczeniowych i Rzecznika Ubezpieczonych. Całości dopełniła ocena niezależnego jury pod przewodnictwem Danuty Wałcerz, eksperta rynku ubezpieczeniowego, byłej prezes Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń.

Polska Izba Odszkodowań jest organizacją stawiającą sobie za cel m.in. ustawiczne podnoszenie standardów obsługi osób poszkodowanych podczas procesu likwidacji szkód, jak też należytą reprezentację swoich członków. Uczestnictwo w pracach jury Prezes PIO Beaty Karwackiej jest wymownym świadectwem tego, iż bez głosu branży odszkodowawczej – której na spotkaniu byliśmy jedynym reprezentantem  - nie byłaby możliwa pełna ocena przyjaznych ubezpieczycieli.

 

W tegorocznej edycji konkursu w następujących trzech kategoriach zwyciężyli:

Zdj 2. Reprezentujący laureatów w Dziale Ubezpieczeń na życie : AVIVA TUnŻ SA,  statuetkę odebrał wiceprezes zarządu Piotr Szczepiórkowski. Nagrodę za drugie miejsce w tej kategorii dla ING TUnŻ SA odebrał prezes zarządu Tjeerd Bosklopper. Trzecie miejsce zajęła Nordea Polska TUnŻ SA,  nagrodę dla firmy odebrał prezes zarządu Sławomir Łopalewski.


Zdj 3: Reprezentujący laureatów w Dziale Ubezpieczeń komunikacyjnych : Concordia Polska TUW statuetkę dla firmy odebrał członek zarządu Andrzej Cyganik. Drugie miejsce w tej kategorii zdobyła STU Ergo Hestia SA,  dyplom dla towarzystwa odebrała Renata Pietrzyk, dyrektor Przedstawicielstwa Detalicznego w Warszawie II. Nagrodę za miejsce trzecie otrzymało TUW SKOK, którą dla firmy odebrała członek zarządu Katarzyna Bieranowska.


Zdj 4. Reprezentujący laureatów  w Dziale II. Ubezpieczeń osobowych i majątkowych Concordia Polska TUW zajmując najwyższe miejsce na podium,  statuetkę dla firmy odebrał członek zarządu Andrzej Cyganik. Drugie miejsce w tej kategorii zdobyła STU Ergo Hestia SA, a dyplom dla towarzystwa odebrała ponownie Renata Pietrzyk, dyrektor Przedstawicielstwa Detalicznego w Warszawie II. Nagrodę za miejsce trzecie otrzymało TUW SKOK, którą dla firmy odebrała członek zarządu Katarzyna Bieranowska.

Zdj 5. Zwycięzca w kategorii Ubezpieczeniowy Menadżer roku 2012 Prezes Zarządu Grupy Allianz Polska, Paweł Dangel

Michał Tamiołło

Żródło materiałów : Gazeta Bankowa

Materiał wideo, relacja z Konkursu : Obejrzyj film

W górę