dane podstawowe

Prawa Poszkodowanego w przypadku szkody komunikacyjnej

Poszkodowany w wypadku może naprawić swój pojazd na dwa sposoby. Może skorzystać tylko z polisy OC komunikacyjnego sprawcy. Jeśli ma polisę AC może zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela i naprawić swój samochód. Zwykle ta druga opcja gwarantuje szybszą naprawę samochodu. Nie zamyka mu to jednak drogi do roszczeń z polisy OC komunikacyjnego sprawcy wypadku. A czasem może to być opłacalne, bo zakres świadczeń z polisy AC jest zwykle węższy niż ten płynący z polisy OC sprawcy wypadku. W tym pierwszym przypadku określają je ogólne warunki ubezpieczenia, którą dobrowolnie podpisaliśmy. W przypadku likwidacji szkody z OC komunikacyjnego sprawcy zakres odpowiedzialności i świadczeń określają kodeks cywilny oraz w ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dlatego uprawnienia są szersze.

Likwidując szkodę z OC komunikacyjnego, pokrywane są szkody za doznane obrażenia ciała, koszty leczenia urazów odniesionych w wypadku, koszt dojazdów do placówek medycznych, zniszczone w wypadku mienie oraz inne wszelkie koszty związane z wypadkiem jak np. zniszczone auto; przysługuje też prawo do pokrycia np. kosztów holowania pojazdu czy parkingu , wynajmu samochodu zastępczego, uwzględnienia w odszkodowaniu podatku VAT, nie potrącania tzw. amortyzacji części przy wyliczaniu odszkodowania, uwzględnienia przy wypłacie odszkodowania utraty wartości rynkowej pojazdu po naprawie. Niestety często pojawiają się problemy z wyegzekwowaniem wszystkich wymienionych uprawnień od towarzystwa, ale warto o nie walczyć, bo prawo jest po stronie poszkodowanych.

Nie zawsze podpisane umowy AC dają taką ochronę, bo np. opcja wynajmu pojazdu zastępczego jest dostępna zwykle w droższych wariantach polis AC. Więcej trzeba też zapłacić za polisę nieprzewidującą potrąceń z tytułu zużycia części zamiennych. Dlatego większość klientów nie ma takiej ochrony. Poza tym, w umowach AC coraz popularniejsze jest stosowanie 10-20 proc. potrąceń odszkodowania (tzw. franszyzy czy udział własny) w zamian za niższą składkę. Czasem wprowadzenie udziału własnego jest w ogóle warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia. Tę różnicę można pokryć z polisy OC sprawcy.

Najistotniejsze jest jednak, że z OC komunikacyjnego pokrywane są również szkody za doznane obrażenia ciała, koszty leczenia urazów odniesionych w wypadku, koszt dojazdów do placówek medycznych, zniszczone w wypadku mienie oraz inne wszelkie koszty związane z wypadkiem. Tego nie ma w zakresie żadnej polisy AC. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z polisy AC warto jednak sprawdzić, czy towarzystwo potraktuje takie zdarzenie jak zwykłe zgłoszenie szkody, które skutkuje utratą części zniżek za bezszkodowość. Praktyka rynkowa w tym zakresie nie jest jednolita. Towarzystwa mogą skorzystać z prawa żądania zwrotu wypłaconego swojemu klientowi odszkodowania, od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Zwykle to robią i dlatego niektóre uznają, że skoro udało się odzyskać pieniądze wypłacone z polisy AC, to nie ma potrzeby karania klienta utratą zniżek za bezszkodowość. Inne przyjmują odmienną strategię, uzasadniając, że ubezpieczyciel sprawcy nie zwraca im kosztów poniesionych na likwidację szkody i te wydatki ma zrekompensować podwyżka składki za AC w kolejnym okresie.

reklama